Scenariospel och Milsim

Utöver den vanliga typen av paintball med ”lag 1 mot lag 2”, ”Fånga Flaggan” och liknande så erbjuder DTMevents även scenariospel i nivåer från nybörjare till avancerade spelare. Här följer kortfattad information om de olika speltyperna och deras standardregler.

Scenariospel

I de vanliga scenariospelen tilldelas varje lag ett uppdrag och en kort bakgrundshistoria. Antalet lag är oftast två eller eller tre. Antingen går ena lagets uppdrag ut på att utföra en uppgift, som det andra laget på något sätt skall förhindra, eller så har varje lag ett gemensamt mål som de tävlar om att utföra först. Gemensamt för scenariospelen är dock att de utförs som en lätt militär simulation, vilket innebär att varje lag har en ledare, och varje lagmedlem har en tilldelad roll med tillhörande utrustning och uppgift.

Lagledare

Den person i laget som ansvarar för ansvarsuppdelningen och bestämmer lagets taktik under matchen. Om spelreglerna innehåller comradio’s är lagledaren ansvarig för kommunikation och ordergivning över radio.

Sjukvårdare

På nybörjarnivå är sjukvårdaren den spelare som ansvarar för gruppens välmående. Om en spelare blir träffad någonstans nedanför halsen så har sjukvårdaren möjlighet att ”återuppliva” spelaren, genom att trä på denne en armbindel. Är armbindlarna slut är sjukvårdarens förmåga att få in spelarna i matchen igen också över. (Spelare som blir träffade i halsen eller uppåt är direkt ute ur matchen)

Prickskytt

Längre pipa gör att prickskytten lättare kan gömma sig bakom skydd och buskage och ändå få iväg skott emot motståndarna. Något längre räckvidd gör också prickskytten till en motståndare väl värd att akta sig för.

Support

Där de flesta spelarna har ett ungefär 50 boll stort magasin att förhålla sig med har supportspelaren ofta ett magasin med upp emot 200 bollar. Att supportspelaren dessutom har en hel drös med extra boll att bjuda sina lagkamrater på gör supporten till en spelare väl värd att skydda – för utan denne försvinner även tillgången till extra boll.

Grunt

Ryggraden i laget. En spelare med mod och framåtanda som ser till att beskydda sina lagkamrater och ständigt utmana motspelarna i nya duster.

För avancerade spel

För vana spelare ersätts sjukvårdaren med att alla spelare har ett eget förband, som de själva bär med sig. Om en spelare blir träffad får denne dock inte applicera förbandet för att återuppliva sig själv, utan spelaren måste invänta en lagkamrat som gör det åt sig.

Istället för en lagledare delas laget upp i olika så kallade Fireteams – små grupper på mellan 2 och 4 spelare. Grupperna har sinsemellan radiokontakt och agerar som fristående enheter som följs åt.