Avtal och Villkor

Åldersgräns för spel: 13 år med målsmans skriftliga godkännande,  annars 18 år. För köp och användning av pyroteknik gäller 18 år. Är du under 18 år och vill spela, klicka här.

 

Klippkort/frispel

Ett presentkort för fyra gratis spel. Kortet är ej personligt och får användas av flera personer vid samma tillfälle. Kortet har en giltighetstid på ett år.

Säsongskort; Fria spel under sommarsäsongen
Spela fritt under den valda säsongen. Erbjudandet är personligt och gäller på de öppna spel* som vanligen annonseras veckovis, eller spel du drar ihop själv med minst åtta deltagare.

Jotunheim Rangers och Crossed Fennecs, Fria spel
Spela fritt hela årets säsong. Gäller alla öppna spel*, eller spel du drar ihop själv med minst åtta deltagare. Du blir även medbjuden på större event där du spelar som en del av lag Jotunheim Rangers. Transport till och från dessa event, samt mat och eventuell logi står du själv för – eller kan arrangeras av DTMevents mot en kostnad. Det kommer också att arrangeras slutna spel endast för medlemmar.

Fritt lån av tillgänglig utrustning ingår på alla event och medlemmar får en chans att boka den typ av markör de önskar. I mån av tillgång ingår även något att dricka och äta på under vissa matcher.

Åldersgräns för medlemsskap är minst 18 år.

ENDAST RANGERMEDLEM, Delaktighet i övningar och tävlingar med Jotunheim Rangers
Alternativet för dig som har komplett utrustning själv och vill vara med i laget samt är minst 18 år gammal! Bli inbjuden till större event, där du själv står för inträdesavgiften och utrustningen. Du får samma militaria och loot som en fullärdesmedlem och inbjudningar till alla öppna spel och slutna Jotunheim Rangers-övningar via email och/eller SMS.

 

Regler och avtal för spel:

* Allt deltagande i alls typer av spel eller event sker helt på egen risk.

*De öppna spelen arrangeras av DTMevents och är öppna för alla som vill spela. Under säsongen arrangeras dessa spel oftast minst en gång i veckan under antingen en vardags-kväll eller helg-dag, beroende på intresse. Under öppna spel gäller de för det tillfället satta reglerna. Walk-on avgift för personer (icke Ranger-medlemmar) med egen utrustning är 50sek. Hyra av komplett utrustning, inklusive overall och boll, är 275sek.

1. I samtliga scenariospel kan det förekomma rök- och handgranater. Speciella förhållningsregler gäller för dessa. Kontakta alltid DTMevents innan du tar med egen pyroteknik på ett spel för att få den godkänd i förväg.

2. Jotunheim Rangers kommer att ha regelbundna träningar och spel. Det är inget närvarokrav på dessa även om tanken är att bygga en stark samansvetsad grupp. Utöver de öppna spel som laget bli inbjudet till i snitt en gång i veckan kommer det att bli slutna spel endast för lagmedlemmar – dessa sätts då upp på en tid som passar laget bäst.

3. För Ranger-medlemmar med egen utrustning tillkommer ingen walk-on avgift för övningar, spel eller event.

4. Det är så klart helt ok att bära din lagpatch när du deltar i andra spel, men du representerar då inte Jotunheim Rangers.

5. Fritt fika och extra boll ingår i mån av tillgång alltid till Ranger-medlemmar.

6. Rök- och handgranater tillhandahålls samtliga medlemmar i laget under större event och tävlingar, och att dela på inom laget på övningar och träning. För att få köpa till och/eller använda all form av pyroteknik och granater gäller en åldersgräns på minst 18 år.

7. Scenariopaintball är ett spel som sätter fokus på lagspel, teamanda och gott sportsmannaskap. Detta innebär att det kan finnas spelomgångar där din roll ibland är att via radio endast rapportera fiendepositioner, eller omgångar där du blir utskjuten snabbt. Det är ingen spelstil rekommenderad för den som uteslutande kräver ett run-and-gun-baserat spel.

8. Element som tjänar till att göra spelet tråkigt, farligt eller på något sätt uteslutande för medlemmar på något sätt kommer att elimineras. Inom laget tolereras inte; rasism, kränkningar, vårdslöshet, våldsamhet eller att någonsin spela påverkad av någon substans eller liknande. Brott mot dessa regler kan innebära annulering av medlemsskapet. För åverkan på lånad utrustning som uppstår genom uppenbar oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

9. Det råder inget öppet köp eller återköp på någon av ovan produkter.