Avtal för deltagare under 18 år


SCENARIOPAINTBALL – VILLKOR OCH INFORMATION FÖR DELTAGARE UNDER 18 ÅR 


1. I paintball är du själv ansvarig för din egen säkerhet. DTMevents kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår i våra spel, vare sig de uppstår av oaktsamhet, olyckor, medspelare eller utrustning. Detta gäller på, vid och utanför spelplanen.

2. Markören skall alltid vara säkrad och får under inga omständigheter avfyras före, mellan eller efter olika spel.

3. Skyddsmask skall alltid bäras på ett korrekt sätt på planen. Den får aldrig tas av under, eller efter ett spel så länge inte alla spelare har återsamlats.

4. Scenariopaintball är ett spel som sätter fokus på lagspel, teamanda och gott sportsmannaskap. För din och andras säkerhet, lyssna på alla instruktioner innan, under och mellan spelen.

5. I vissa paintballspel kan det förekomma rök- och handgranater. Samtlig pyroteknik är godkänd för bruk inom Sverige, CE-märkt och säker för användning. De bör av säkerhetsskäl dock aldrig användas utan handskar och får ej köpas eller användas av någon under 18 år. Speciella förhållningsregler gäller även för hur dessa får användas i spel – vilket förklaras inför spelet. Det är ej tillåtet att ta med egen pyroteknik eller liknande på ett spel. Pyroteknik kan vara tillfälligt totalförbjudna utan förvarning om det exempelvis råder eldningsförbud i regionen.

6. Beteende som tjänar till att göra spelet farligt eller på något sätt uteslutande för andra deltagare på något sätt kommer att beivras. Inom all verksamhet som annordnas av DTMevents tolereras inte; rasism, kränkningar, vårdslöshet, våldsamhet eller att någonsin spela påverkad av någon substans eller liknande. Brott mot dessa regler kan innebära att du får lämna eventet för resten av eventtiden, utan återbetalning av spelavgiften.

7. För åverkan på hyrd och lånad utrustning som uppstår genom uppenbar oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

8. Det råder inget öppet köp eller återköp på någon av produkterna som säljs i samband med ett spel, eller själva spelet.

9. Det är tillåtet för en vårdnadshavare att närvara på området under ett spel så länge detta anmäls i förväg, så att skyddsutrustning kan ordnas även för denne. Vårdnadshavare som närvarar utan att spela medför givetvis ingen extra kostnad om det anmälts i förväg.


> Jag är införstådd i vilka förhållningsregler som gäller och intygar som förmyndare, vårdnadshavare eller ansvarig över personen/personerna nedan är införstådda i dem. Jag är införstådd i att allt spel sker på egen risk.

DATUM: ___ / ___ –

BARNETS/BARNENS NAMN:____________________________________________________

VÅRDNADSHAVARE:________________________________________________________

NAMNFÖRTYDLIGANDE:____________________________________________________

TELEFONNUMMER TILL VÅRDNADSHAVARE:________________________________

 

KLICKA HÄR FÖR UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION. SKRIV UT OCH TA MED PÅ SPELET.